29 October 2007

Blog ใหม่ สำหรับเขียนบทความทั่วไปครับ

เว็บ Pocket PC Thai dot Com ก็เป็นเว็บเกี่ยวกับ Pocket PC งานที่สนุกและอยากทำทุกวัน
Space กะทิ และครอบครัว สำหรับกิจกรรมครอบครัวและเพื่อนๆ
การออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย สำหรับเขียนหนังสือวิธีออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย งานที่รักมาก
Blog อันนี้เอาไว้เขียนเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับ Pocket PC ไม่เกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัย และไม่เกี่ยวกับครอบครัวหรือการเลี้ยงลูก แล้วก็ใช้เป็น Port สำหรับช่วยงานเวลาไปใช้คอมพิวเตอร์ตามออฟฟิศลูกค้าด้วย

Blog ที่นี่ดูใช้งานง่ายและเร็วกว่าของ Live Spaces นะครับ แต่ลูกเล่นยังไม่มากเท่า
ก็ดีไปคนละแบบ
ความจริงจะเขียน Blog นี่ จะไปหาที่ไหนเขียนก็ได้ คล้ายๆกัน แต่ความที่ผมต้องการใช้ Blog ร่วมกับ Pocket PC ด้วย เ่ช่นส่งภาพจาก Pocket PC หรือแม้แต่ Postจาก Pocket PC ก็เลยมาลงที่สองแห่งนี้
อ้อ ชื่อ URL เรียกง่ายด้วยครับ คือใช้ชื่อผมเป็นส่วนหนึ่งของ URL เลย
ใช้ไปใช้มาก็พบว่า Blog เป็นเครื่องมือที่ดีมากครับ ตอนนี้เลยเอามาใช้ช่วยเขียนและจัดการต้นฉบับของพ็อคเก็ตบุ๊คด้วย โดยเป็น Blog ส่วนตัวครับ ผมอ่านคนเดียว หรือไม่ก็เปิดให้ บก.กับกองบรรณาธิการติดตามงานด้วย

No comments: